ESCRITS QUE RECLAMEN UN CANVI

dissabte, 24 de desembre de 2011

ESCRITS DIVERSOS i LA MEVA PROPOSTA

ESCRITS DIVERSOS

En el llibre “El futuro no es lo que era” escrit l’any 2001, Felipe González ja deia “...las telecomunicaciones...producen cambios de civilización...la democracia representativa tiene por delante desafíos que no sabe afrontar. En términos históricos, podemos estar asistiendo al comienzo de su agonía. La estructura y las formas de representación cambiarán.”  

LA VANGUARDIA 7/02/10, J. Canavilhas
-La calidad de las democracias depende de la implicación de la gente y la posibilidad de participar en tiempo real en la toma de decisiones...

LA VANGUARDIA 13/02/10, Remei Margarit
-La democracia es una vigilancia constante para con el poder, no sólo el político, sino hacia todos los grupos económicos o religiosos que se alcen sobre los ciudadanos y quieran arrebatarles la soberanía de las decisiones que afectan a todos.

LA VANGUARDIA 28/06/10, Antoni Puigvert
-...el electorado no soporta esperar unos años hasta comprobar el resultado de una determinada estrategia.

LA VANGUARDIA 28/06/10, Anxo Lugilde
-Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), muestran los mayores niveles de desafección de los últimos 15 años.

LA VANGUARDIA 1/07/10, Francesc de Carreras
-...la desafección es general y no se ve una alternativa de gobierno en quien confiar.

LA VANGUARDIA 24/07/10, Juan-José López Burniol
-La política está reducida a una obscena lucha cainita por la ocupación del poder. Pero hay esperanza: en toda crisis se halla el germen de la regeneración.

LA VANGUARIA 11/09/10, Manuel Castells
-...la gente no se siente reconocida en la clase política.
-...la ciudadanía se va encontrando huérfana de referencias y obligada a reconstruir por su cuenta sus formas de expresión social y nacional.

LA VANGUARIA 12/09/10, Michel Wieviorka
-La democracia representativa...está en crisis. La democracia tiene que reinventarse.

LA VANGUARDIA, 17/09/10, Montserrat Domínguez
-¿Estamos ante el fin de los partidos tradicionales? No sólo los republicanos estadounidenses se hacen esa pregunta.

LA VANGUARDIA, 27/09/10, Nuria Chinchilla y Maruja Moragas
-La partitocracia es la raíz de la parálisis política que vivimos y hace que nuestra democracia sea primitiva y poco representativa.

AVUI 5/10/10, Daniel Tarragó i Sanfeliu
-La política avui en dia és incapaç de satisfer les necessitats i demandes ciutadanes, i els polítics, segons les últimes enquestes, formen part dels principals problemes dels ciutadans. La conclusió sembla prou clara: ens cal una nova manera de fer política.

LA VANGUARDIA, 04/11/10, Rafael Nadal
-En la elección de las prioridades es donde debería jugarse la política.

LA VANGUARDIA, 26/11/10, Montserrat Domínguez
-Hay algo profundamente irreal e inmoral en hacernos creer que elegimos a quienes nos gobiernan cuando, en realidad, están secuestrados por quienes nos manejan a todos. ¿Sirve de algo la política?

LA VANGUARDIA, 26/11/10, Núria de Gispert
-Tenemos que hacer leyes entendibles, claras y breves.

LA VANGUARDIA, 21/01/11, Don Tapscott
-Hay que revisar la democracia. El voto de los jóvenes está bajando en todo el mundo y no es un tema de falta de valores, es el momento de la historia en que el voluntariado de los jóvenes es el más alto. Quieren participar y ellos son el futuro.

AVUI14/02/11, Imma Tubella
-...el futur és digital i la nostra època de transició. Com més aviat ho tinguem clar, millor per a tothom.

LA VANGUARDIA, 12/06/11, Raimundo Viejo Viñas
...la revolució tecnològica d’internet està facilitant el pas a la tercera era: l’era de la democràcia absoluta.

LA VANGUARDIA, 15/06/11, Pepe Ribas
-Amb internet és molt fàcil generar una participació efectiva mitjançant referèndums i el DNI electrònic....ajuntar totes les propostes, i per a les més demandades, estudiar la viabilitat d’una iniciativa popular.

LA VANGUARDIA, 23/11/11, Pau Riba (LA CONTRA)
-Sí:el referéndum continu. Per a totes les decisions: zones verdes, semàfors, impostos... qualsevol cosa.

CARTA NO PUBLICADA A “LA VANGUARDIA” (26/06/11)
Els Indignats

En dos dies de diferència, tres escrits publicats a La Vanguardia s’hi refereixen:
1.- (18/VI/11) de Manuel Castells “Els indignats són apartidistes no pas apolítics. És un moviment polític per mirar de transformar les formes de representació i decisió”.
2.- (La Contra del mateix dia) diu el sociòleg Michel Wieviorka “És la democràcia la que ha d’estendre’s més enllà dels partits i fer-se deliberativa i participativa gràcies - avui és possible - a les noves tecnologies”.
3 .-(20/VI/11) de Luis Racionero “perquè hi hagi democràcia els ciutadans han de representar-se a si mateixos ... consultes mensuals - o setmanals - per ordinador a tots els ciutadans amb dret a vot, no pas sobre qui ens ha de manar o representar, sinó sobre tots i cadascun dels temes importants”.

Jo suggereixo a La Vanguardia, ja que crec que és el diari de més ampli ventall ideològic, que posi en pràctica aquest Sistema en els tres àmbits Barcelona, Catalunya, Espanya (hi ha patentat un programa informàtic de votació basat en el cens electoral):
a) Cada setmana hi haurà debats per a informar a la gent de quines són les Prioritats concretes a resoldre en cada un dels àmbits territorials i una enquesta en que cadascú podrà seleccionar 10 prioritats; les més votades encapçalaran l’enquesta de la setmana següent; la gent podrà comparar aquestes prioritats amb les dels Partits.
b) Cada setmana hi haurà debats i votacions sobre les prioritats que els governs respectius intenten resoldre; cadascú podrà votar la millor manera de resoldre cada prioritat o votar “no és un tema prioritari” o “encara no ho tinc clar”. Cada setmana es repetiran les votacions fins que no siguin aprovades.

Cosme Saló i Ibars

LA MEVA PROPOSTA:
TRANSICIÓ A UN SISTEMA MÉS DEMOCRÀTIC, SENSE PARTITS

La Democràcia sense Partits l’ha d’impulsar una Plataforma de Persones Íntegres, a cada una de les Circumscripcions Electorals (Ajuntaments, Províncies,...) composada, a ser possible,  pel màxim de Persones que fixi la llei electoral, sense programa, només amb un compromís molt simple:
1. Després de les Eleccions, les Persones elegides de la Plataforma intentaran aconseguir, entre tots els representants elegits, acords per a realitzar una GRAN ENQUESTA per Internet, per saber les PRIORITATS concretes que preocupen a la gent en l’àmbit corresponent (Ajuntament, Comunitat, Estat). Si no s’aconsegueix un acord oficial per realitzar l’enquesta, la Plataforma l’organitzarà igualment buscant un patrocinador-anunciant. La Plataforma proposarà una primera llista de Prioritats on també s’hi inclouran les Prioritats concretes que hagin figurat en els Programes electorals dels partits amb representació. Al mateix temps hi haurà debats als mitjans de comunicació que serveixin per orientar als votants. Cada votant tindrà 10 vots que els podrà distribuir entre les diverses prioritats, un per cada prioritat. Les prioritats s’aniran ordenant per nombre de vots i, si és possible, es veurà un gràfic amb l’evolució de les més votades.
2. Impulsar en els mitjans de comunicació, per cada una de les prioritats més votades, debats tècnics a fi de que la gent s’informi de les maneres de solucionar-les i que en surtin PROPOSTES de Solució.
3. Convocar successives CONSULTES PER INTERNET per a que la gent pugui votar aquestes PROPOSTES de Solució per a cada PRIORITAT (La Plataforma confeccionarà una llista de propostes i inclourà les propostes que hagin fet els partits als seus respectius programes; de vegades la proposta serà un SI o un NO, i sempre s’hi inclourà la possibilitat de votar “no ho considero prioritari” o “encara no ho tinc clar”). Cada votant tindrà un sol vot. Les solucions votades s’aniran ordenant per nombre de vots.
4. Aconseguir, entre els representants elegits, acords polítics per a EXECUTAR els resultats de les votacions: canvi de lleis, reglaments, disposicions, etc. La Plataforma llogarà especialistes en lleis, si no troba voluntaris.
Una Plataforma de Persones Íntegres pot escollir-se, en cada una de les   Circumscripcions Electorals, de la mateixa manera que s’escull Català de l’Any, però és més democràtic i molt menys costós si es fa per Internet; el problema tècnic, en totes les consultes, és “com evitar el doble vot” (d’això se n’encarrega el programa informàtic).


Podria començar a practicar-se aquest sistema en aquells Municipis on un petit grup organitzés una enquesta per Internet (amb el cens electoral últim i si no inscrivint-se els majors d’edat) per a seleccionar una Plataforma de Persones Íntegres provisional, tantes com regidors li correspongui al municipi. Cada setmana es repetiria aquesta votació dels membres de la Plataforma. Serviria per a impulsar les votacions amb el DNI electrònic i per a que “al municipi es parlés de que una altra manera de fer política és possible”. Les Persones Íntegres que no volguessin formar part de la Plataforma, podrien traspassar els seus vots a una altra Persona.

Al mateix temps que s’elegís la Plataforma, es procuraria fer debats i una votació setmanal per Internet per a que el municipi escollís les Prioritats concretes a resoldre (a la primera llista s’hi posarien les dels partits amb regidors al municipi). Cada votant tindria 10 vots a repartir, un per cada prioritat, o per cada prioritat que ell volgués afegir. L’enquesta de la setmana següent començaria amb les 20 prioritats més votades.
I per cada Prioritat que en aquells dies l’Ajuntament tractés de resoldre, encara que no estigués a la llista de Prioritats més votades, es promourien debats per a que sortissin Propostes de Solució i que els electors elegissin la millor (o poguessin votar “no és un tema Prioritari” o “encara no ho tinc clar”). La gent veuria si els regidors defensen aquesta solució més votada,  i possiblement els partits es veurien obligats moralment a acceptar-la.

Es buscaran empreses que patrocinin les votacions.
La Plataforma de Persones Íntegres PPI procurarà:
a) Respectar els mitjans de comunicació i els polítics actuals.
b) Assignar-se uns sous mínims per quan siguin elegits.
c) Buscar assessors gratuïts.
d) Convocar reunions públiques de la Plataforma on puguin recollir opinions en directe.
e) Obrir debats per Internet.
f) Impulsar campanyes per a que tothom es faci el DNI electrònic.